بلورشناسی پرتو ایکس (پیوندها در ساختار جامدهای بلوری، مبانی و کاربرد پراش پرتو ایکس)

گروه مولفان:
علیرضا کیانی رشید (گردآورنده) | فرهاد صبا (گردآورنده)

ناشر:
واژگان خرد

درباره کتاب:
بلورشناسی پرتو ایکس (پیوندها در ساختار جامدهای بلوری، مبانی و کاربرد پراش پرتو ایکس) عنوان کتابی است از علیرضا کیانی رشید که در 416 صفحه و توسط انتشارات واژگان خرد در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بلورشناسی با اشعه ایکس است. از علیرضا کیانی رشید، کتاب بلورشناسی مواد(دانشگاه فردوسی مشهد) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
22,000 تومــان