سنگ شناسی کاربردی (رسوبی، آذرین و دگرگونی)

گروه مولفان:
عبدالناصر فضل نیا (نویسنده) | حسین پیرخراطی (نویسنده) | حامد مرادی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه ارومیه

درباره کتاب:
سنگ شناسی کاربردی (رسوبی، آذرین و دگرگونی) عنوان کتابی است از حامد مرادی که در 376 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه ارومیه در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. از حامد مرادی، کتاب تشریح مسائل میکروالکترونیک RF(نیاز دانش) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.