تصفیه آبهای صنعتی (مراکز تولید نیرو، دیگهای بخار، خنک کننده ها، و تهیه مصنوعات)

مولف:
مرتضی حسینیان (نویسنده)

ناشر:
فنی حسینیان

درباره کتاب:
تصفیه آبهای صنعتی (مراکز تولید نیرو، دیگهای بخار، خنک کننده ها، و تهیه مصنوعات) عنوان کتابی است از مرتضی حسینیان که در 216 صفحه و توسط انتشارات فنی حسینیان در سال 1378 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آب است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مرتضی حسینیان، کتاب‌های طراحی تصفیه خانه های آب آشامیدنی(علوم روز)، اصول طراحی تصفیه خانه های فاضلاب شهری و پساب صنعتی(آینده سازان)، تصفیه فاضلاب به روش لاگونی(آینده سازان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,900 تومــان