تصفیه آبهای صنعتی (مراکز تولید نیرو، دیگهای بخار، خنک کننده ها، و تهیه مصنوعات)

مولف:
مرتضی حسینیان (نویسنده)

ناشر:
فنی حسینیان

درباره کتاب:
تصفیه آبهای صنعتی (مراکز تولید نیرو، دیگهای بخار، خنک کننده ها، و تهیه مصنوعات) عنوان کتابی است از مرتضی حسینیان که در 216 صفحه و توسط انتشارات فنی حسینیان در سال 1378 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آب است. از مرتضی حسینیان، کتاب‌های طراحی تصفیه خانه های آب آشامیدنی(علوم روز)، اصول طراحی تصفیه خانه های فاضلاب شهری و پساب صنعتی(آینده سازان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,900 تومــان