حقوق بشر در جهان معاصر (دفتر اول، درآمدی بر مباحث نظری مفاهیم، مبانی، قلمرو و منابع)

مولف:
محمد قاری سید فاطمی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه شهید بهشتی

درباره کتاب:
حقوق بشر در جهان معاصر (دفتر اول، درآمدی بر مباحث نظری مفاهیم، مبانی، قلمرو و منابع) عنوان کتابی است از محمد قاری سید فاطمی که در 284 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه شهید بهشتی در سال 1382 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حقوق بشر است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,000 تومــان