مثنوی پارسانامه (ترجمه ای منظوم از خطبه متقین حضرت علی (ع) و نامه حضرت علی (ع) به امام حسن (ع))

گروه مولفان:
عبدالمهدی معرف زاده (نویسنده) | امام اول علی بن ابی طالب (ع) (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه شهید چمران اهواز

درباره کتاب:
مثنوی پارسانامه (ترجمه ای منظوم از خطبه متقین حضرت علی (ع) و نامه حضرت علی (ع) به امام حسن (ع)) عنوان کتابی است از عبدالمهدی معرف زاده که در 88 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. از عبدالمهدی معرف زاده، کتاب مقدمه ای بر جامعه شناسی اقتصادی آموزش و پرورش ایران(آییژ) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.