کتاب مجموعه آمار (آمار نظری، چکیده ای از سه درس تخصصی آمار کاربردی به همراه حل تشریحی پانزده دوره آزمون کارشناسی ارشد)

گروه مولفان:
شکیبا خادم القرآنی (نویسنده) | مریم هاشمی طالخونچه (نویسنده)

ناشر:
موسسه علمی دانش پژوهان برین

درباره کتاب:
کتاب مجموعه آمار (آمار نظری، چکیده ای از سه درس تخصصی آمار کاربردی به همراه حل تشریحی پانزده دوره آزمون کارشناسی ارشد) عنوان کتابی است از شکیبا خادم القرآنی که در 616 صفحه و توسط انتشارات موسسه علمی دانش پژوهان برین در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. از شکیبا خادم القرآنی، کتاب کتاب مجموعه آمار(موسسه علمی دانش پژوهان برین) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.