همنشینی و کجروی (نگاهی به دیدگاههای اسلامی و یافته های اجتماعی)

گروه مولفان:
علی سلیمی (نویسنده) | محمود ابوترابی (نویسنده) | محمد داوری (نویسنده)

ناشر:
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

درباره کتاب:
همنشینی و کجروی (نگاهی به دیدگاههای اسلامی و یافته های اجتماعی) عنوان کتابی است از علی سلیمی که توسط انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب همنشینی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی سلیمی، کتاب‌های جامعه شناسی کجروی(پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)، وبر و اسلام(پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.