گرمسار در عهد ناصرالدین شاه (براساس کتابچه بلوک خوار از بلوکات معتبره تهران (در شرح خوار و قسمتی از ورامین))

گروه مولفان:
علی اصغر بن ابراهیم امین السلطان (نویسنده) | علیرضا شاه حسینی (نویسنده)

ناشر:
حبله رود

درباره کتاب:
گرمسار در عهد ناصرالدین شاه (براساس کتابچه بلوک خوار از بلوکات معتبره تهران (در شرح خوار و قسمتی از ورامین)) عنوان کتابی است از علیرضا شاه حسینی که توسط انتشارات حبله رود در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب گرمسار است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علیرضا شاه حسینی، کتاب‌های مومن آباد پایتخت گچ ایران(حبله رود)، نامواره دکتر سید محمود طباطبایی(حبله رود)، حسین آباد کردها(حبله رود)، آواز نی تا آوای ایل(حبله رود)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,500 تومــان