ارزش طراحی شهری (رویکردی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به طراحی شهری)

گروه مولفان:
متیو کارمونا (نویسنده) | وزارت حمل و نقل، محیط زیست و مناطق شهری انگلستان (نویسنده) | رضا بصیری مژدهی (مترجم) | حمیده فرهمندیان (مترجم)

ناشر:
طحان

درباره کتاب:
ارزش طراحی شهری (رویکردی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به طراحی شهری) عنوان کتابی است از متیو کارمونا با ترجمه‌ی حمیده فرهمندیان که توسط انتشارات طحان در سال 1391 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The value urban design. موضوع اصلی این کتاب شهرسازی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از متیو کارمونا، کتاب‌های فضای عمومی معاصر؛ نقد و طبقه بندی آن(طحان)، مکان های عمومی فضاهای شهری(دانشگاه هنر)، فضای عمومی(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.