نفت، سیاست و دموکراسی (بررسی پویش های متفاوت نفت و سیاست در کشورهای در حال توسعه)

گروه مولفان:
سعید میرترابی (نویسنده) | محمود سریع القلم (مقدمه نویس)

ناشر:
قومس

درباره کتاب:
نفت، سیاست و دموکراسی (بررسی پویش های متفاوت نفت و سیاست در کشورهای در حال توسعه) عنوان کتابی است از سعید میرترابی که توسط انتشارات قومس در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نفت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سعید میرترابی، کتاب‌های اقتصاد سیاسی مهاجرت نخبگان ایران(دنیای اقتصاد)، بیداری اسلامی و اقتصاد سیاسی نفت خاورمیانه(دانشگاه امام صادق (ع))، مسائل توسعه جهان اسلام(دانشگاه امام صادق (ع))، درآمدی بر اقتصاد سیاسی نفت و مسائل نفت ایران(قومس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.