دو رساله در حفظ الصحه (افضل الدین ابوحامد احمدبن حامد کرمانی (متوفی پس از615ه. ق) و محمدباقربن محمدجعفر فشارکی (متوفی1314ه. ق))

گروه مولفان:
احمدبن حامد افضل الدین کرمانی (نویسنده) | محمد باقربن محمدجعفر فشارکی (نویسنده) | یوسف بیگ باباپور (گردآورنده)

ناشر:
سفیر اردهال

درباره کتاب:
دو رساله در حفظ الصحه (افضل الدین ابوحامد احمدبن حامد کرمانی (متوفی پس از615ه. ق) و محمدباقربن محمدجعفر فشارکی (متوفی1314ه. ق)) عنوان کتابی است از احمدبن حامد افضل الدین کرمانی که توسط انتشارات سفیر اردهال در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب پزشکی اسلامی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احمدبن حامد افضل الدین کرمانی، کتاب‌های سلجوقیان و غز در کرمان(علم)، المضاف الی بدایع الزمان فی وقایع کرمان(اساطیر)، نامه ی افضل کرمانی(دانشگاه شهید باهنر (کرمان))، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.