زبان عمومی ارشد (قابل استفاده برای کارشناسی ارشد رشته های وزارت بهداشت و وزارت علوم)

مولف:
انورسادات کیان مهر (نویسنده)

ناشر:
گروه تالیفی دکتر خلیلی

درباره کتاب:
زبان عمومی ارشد (قابل استفاده برای کارشناسی ارشد رشته های وزارت بهداشت و وزارت علوم) عنوان کتابی است از انورسادات کیان مهر که توسط انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. از انورسادات کیان مهر، کتاب زبان جامع ارشد(گروه تالیفی دکتر خلیلی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.