فرهنگ نام های ایرانی (مجموعه ای از اسامی فارسی، ترکی، زردشتی و عربی که در میان ایرانیان رواج دارد)

مولف:
سیده فاطمه پورهاشمی (نویسنده)

ناشر:
تیموری

درباره کتاب:
فرهنگ نام های ایرانی (مجموعه ای از اسامی فارسی، ترکی، زردشتی و عربی که در میان ایرانیان رواج دارد) عنوان کتابی است از سیده فاطمه پورهاشمی که توسط انتشارات تیموری در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نام های ایرانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سیده فاطمه پورهاشمی، کتاب‌های جای خالی پدر(تیموری)، شاعران بزرگ ایران(تیموری)، لطیفه های دانش آموزی(تیموری)، ضرب المثل های ایرانی و اصطلاحات عامیانه(تیموری)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.