درسنامه میکروب شناسی مواد غذایی (ویژه کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های بهداشت و ایمنی مواد غذایی علوم و صنایع (گرایش کنترل کیفی بهداشتی) مهندسی کشاورزی (گرایش تبدیل مواد غذایی و صنای)

مولف:
نعیما وکیلی ساعتلو (نویسنده)

ناشر:
گروه تالیفی دکتر خلیلی

درباره کتاب:
درسنامه میکروب شناسی مواد غذایی (ویژه کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های بهداشت و ایمنی مواد غذایی علوم و صنایع (گرایش کنترل کیفی بهداشتی) مهندسی کشاورزی (گرایش تبدیل مواد غذایی و صنای) عنوان کتابی است از نعیما وکیلی ساعتلو که توسط انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.