فرهنگ مردمی نهاوند (همراه با داستانهای امثال و متل های نهاوندی)

مولف:
محمد رستمی (نویسنده)

ناشر:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

درباره کتاب:
فرهنگ مردمی نهاوند (همراه با داستانهای امثال و متل های نهاوندی) عنوان کتابی است از محمد رستمی که توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فرهنگ عامه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد رستمی، کتاب‌های پاداش ریسک(بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس))، آموزش کاربردی CCHE2D در مدل سازی هیدرودینامیک و انتقال رسوب مجاری روباز(نوپردازان)، ایران شناسان و ادبیات فارسی(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، آموزش کاربردی ساخت و تولید در EdgeCAm از مقدماتی تا پیشرفته(نوآور)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.