درسنامه مبانی اپیدمیولوژی (ویژه رشته های اپیدمیولوژی و HTA)

گروه مولفان:
عباس عباسی (نویسنده) | حسین میرزایی (نویسنده)

ناشر:
گروه تالیفی دکتر خلیلی

درباره کتاب:
درسنامه مبانی اپیدمیولوژی (ویژه رشته های اپیدمیولوژی و HTA) عنوان کتابی است از حسین میرزایی که توسط انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین میرزایی، کتاب‌های درآمدی بر مردم شناسی و انسان شناسی(نشر ثالث)، آموزش و تمرین تاکتیک های شطرنج(شباهنگ)، جامعه شناسی مخاطب در حوزه فرهنگی و هنری(نشر نی)، در ستایش دوچرخه(تیسا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.