درسنامه ایمنی شناسی -جلد 1 (ویژه رشته های علوم پایه پزشکی و ارشد قارچ، باکتری، انگل و ویروس)

مولف:
امیررضا صفدریان (نویسنده)

ناشر:
گروه تالیفی دکتر خلیلی

درباره کتاب:
درسنامه ایمنی شناسی -جلد1 (ویژه رشته های علوم پایه پزشکی و ارشد قارچ، باکتری، انگل و ویروس) عنوان کتابی است از امیررضا صفدریان که توسط انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از امیررضا صفدریان، کتاب‌های درسنامه ایمنی تخصصی(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، درسنامه ایمنی شناسی پزشکی(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، درسنامه ایمنی شناسی پزشکی(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، درسنامه ایمنی شناسی مصور(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.