درسنامه باکتری شناسی تخصصی -جلد 1 (ویژه رشته های باکتری شناسی و میکروب شناسی مواد غذایی)

گروه مولفان:
زهرا نجفی علیا (نویسنده) | سمیه شاملو (نویسنده)

ناشر:
گروه تالیفی دکتر خلیلی

درباره کتاب:
درسنامه باکتری شناسی تخصصی -جلد1 (ویژه رشته های باکتری شناسی و میکروب شناسی مواد غذایی) عنوان کتابی است از زهرا نجفی علیا که توسط انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی در سال 1394 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از زهرا نجفی علیا، کتاب‌های درسنامه باکتری شناسی پزشکی(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، درسنامه باکتری شناسی پزشکی(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، درسنامه باکتری شناسی پزشکی(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، درسنامه باکتری شناسی تخصصی(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
40,000 تومــان