درسنامه تغذیه و رژیم درمانی -جلد 2 (ویژه رشته های؛ تغذیه و رژیم درمانی، علوم بهداشتی در تغذیه و کلیه گرایش های وزارت علوم)

مولف:
نیاز محمدزاده هنرور (نویسنده)

ناشر:
گروه تالیفی دکتر خلیلی

درباره کتاب:
درسنامه تغذیه و رژیم درمانی -جلد2 (ویژه رشته های؛ تغذیه و رژیم درمانی، علوم بهداشتی در تغذیه و کلیه گرایش های وزارت علوم) عنوان کتابی است از نیاز محمدزاده هنرور که توسط انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تغذیه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از نیاز محمدزاده هنرور، کتاب‌های درسنامه تغذیه و رژیم درمانی(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، درسنامه تغذیه و رژیم درمانی(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، درسنامه تغذیه و رژیم درمانی(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.