درسنامه شیمی آلی (ویژه رشته های سم شناسی، حشره شناسی، نانو تکنولوژی)

مولف:
رشید قنبری پور (نویسنده)

ناشر:
گروه تالیفی دکتر خلیلی

درباره کتاب:
درسنامه شیمی آلی (ویژه رشته های سم شناسی، حشره شناسی، نانو تکنولوژی) عنوان کتابی است از رشید قنبری پور که توسط انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رشید قنبری پور، کتاب‌های درسنامه شیمی آلی تخصصی(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، درسنامه شیمی آلی تخصصی(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، جامع شیمی آلی و عمومی(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.