ریاضی همراه نهم: آموزش سریع و آسان مفاهیم ریاضی (یک صفحه آموزش، یک صفحه مثال)

گروه مولفان:
زهرا اسدی آقاباقر (نویسنده) | فاطمه بوربور (نویسنده)

ناشر:
لوح برتر

درباره کتاب:
ریاضی همراه نهم: آموزش سریع و آسان مفاهیم ریاضی (یک صفحه آموزش، یک صفحه مثال) عنوان کتابی است از زهرا اسدی آقاباقر که توسط انتشارات لوح برتر در سال 1394 به چاپ رسیده است. از زهرا اسدی آقاباقر، کتاب ریاضی همراه هشتم(لوح برتر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
8,000 تومــان