ریاضی همراه هشتم (آموزش سریع و آسان مفاهیم ریاضی (یک صفحه آموزش، یک صفحه مثال))

گروه مولفان:
زهرا اسدی آقاباقر (نویسنده) | زهرا تارتار (نویسنده)

ناشر:
لوح برتر

درباره کتاب:
ریاضی همراه هشتم (آموزش سریع و آسان مفاهیم ریاضی (یک صفحه آموزش، یک صفحه مثال)) عنوان کتابی است از زهرا اسدی آقاباقر که توسط انتشارات لوح برتر در سال 1394 به چاپ رسیده است. از زهرا اسدی آقاباقر، کتاب ریاضی همراه نهم: آموزش سریع و آسان مفاهیم ریاضی(لوح برتر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
8,000 تومــان