قانون حمایت خانواده 1395 (آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده)

مولف:
جهانگیر منصور (گردآورنده)

ناشر:
دوران

درباره کتاب:
قانون حمایت خانواده 1395 (آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده) عنوان کتابی است از جهانگیر منصور که در 121 صفحه و توسط انتشارات دوران در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حقوق خانواده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جهانگیر منصور، کتاب‌های قوانین و مقررات مربوط به شوراهای حل اختلاف(دیدار)، قوانین و مقررات بیمه(دوران)، قوانین و مقررات جدید خدمت وظیفه عمومی(دیدار)، قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری(دیدار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.