بهبود مستمر با نظام پیشنهادها

مولف:
جمعی از نویسندگان (نویسنده)

ناشر:
تالیا

درباره کتاب:
بهبود مستمر با نظام پیشنهادها عنوان کتابی است که در 164 صفحه و توسط انتشارات تالیا در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تحول سازمانی است.
قیمت کتاب
9,000 تومــان