حساب دیفرانسیل و انتگرال -جلد 2

گروه مولفان:
رابرت الگزاندر آدامز (نویسنده) | حسین اورعی (مترجم)

ناشر:
دانشگاه فردوسی مشهد

درباره کتاب:
حساب دیفرانسیل و انتگرال -جلد2 عنوان کتابی است از رابرت الگزاندر آدامز با ترجمه‌ی حسین اورعی که در 0 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1388 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Calculus: a complet course.. موضوع اصلی این کتاب حساب دیفرانسیل است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رابرت الگزاندر آدامز، کتاب‌های تشریح کامل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال آدامز(جنگل)، حساب دیفرانسیل و انتگرال(سرافراز)، حساب دیفرانسیل و انتگرال(آینده دانش)، حساب دیفرانسیل و انتگرال(علمی و فنی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,600 تومــان