دیوان جمال الدین محمدبن عبدالرزاق اصفهانی

گروه مولفان:
محمد بن عبدالرزاق جمال الدین اصفهانی (نویسنده) | حسن وحید دستگردی (مصحح)

ناشر:
سنایی

درباره کتاب:
دیوان جمال الدین محمدبن عبدالرزاق اصفهانی عنوان کتابی است از محمد بن عبدالرزاق جمال الدین اصفهانی که در 0 صفحه و توسط انتشارات سنایی در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. از محمد بن عبدالرزاق جمال الدین اصفهانی، کتاب دیوان عبدالرزاق اصفهانی(موسسه انتشارات نگاه) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
22,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 6ق