تاریخ تمدن ایران -مجموعه 3 جلدی

گروه مولفان:
حسن پیرنیا (نویسنده) | عباس اقبال آشتیانی (نویسنده)

ناشر:
چلچله

درباره کتاب:
تاریخ تمدن ایران -مجموعه 3 جلدی عنوان کتابی است از حسن پیرنیا که در 0 صفحه و توسط انتشارات چلچله در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. از حسن پیرنیا، کتاب‌های تاریخ کامل ایران(آرایان)، تاریخ ایران(پیمان)، تاریخ ایران باستان(مهتاب)، تاریخ ایران(موسسه انتشارات نگاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
60,000 تومــان