تاریخ ایران باستان -مجموعه 3 جلدی

مولف:
حسن پیرنیا (نویسنده)

ناشر:
آدینه سبز

درباره کتاب:
تاریخ ایران باستان -مجموعه 3 جلدی عنوان کتابی است از حسن پیرنیا که در 0 صفحه و توسط انتشارات آدینه سبز در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسن پیرنیا، کتاب‌های تاریخ کامل ایران(آرایان)، تاریخ ایران(پیمان)، تاریخ ایران باستان(مهتاب)، تاریخ ایران(موسسه انتشارات نگاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
110,000 تومــان