تاریخ ایران باستان -مجموعه 3 جلدی

مولف:
حسن پیرنیا (نویسنده)

ناشر:
آدینه سبز

درباره کتاب:
تاریخ ایران باستان -مجموعه 3 جلدی عنوان کتابی است از حسن پیرنیا که در 0 صفحه و توسط انتشارات آدینه سبز در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. از حسن پیرنیا، کتاب‌های تاریخ کامل ایران(آرایان)، تاریخ ایران(پیمان)، تاریخ ایران باستان(مهتاب)، تاریخ ایران(موسسه انتشارات نگاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
110,000 تومــان