هزار سال نثر پارسی -مجموعه 3 جلدی

مولف:
کریم کشاورز (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
هزار سال نثر پارسی -مجموعه 3 جلدی عنوان کتابی است از کریم کشاورز که در 3270 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نثر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از کریم کشاورز، کتاب‌های چند حکایت از ملانصرالدین(بوتیمار)، عشق بی پیرایه(بوتیمار)، کارد و طناب(موسسه انتشارات نگاه)، امضای مرموز(موسسه انتشارات نگاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
20,000 تومــان