فرهنگ امثال سخن -مجموعه 2 جلدی

مولف:
حسن انوری (نویسنده)

ناشر:
سخن

درباره کتاب:
فرهنگ امثال سخن -مجموعه 2 جلدی عنوان کتابی است از حسن انوری که در 0 صفحه و توسط انتشارات سخن در سال 1384 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ضرب المثل های فارسی است. از حسن انوری، کتاب‌های فرهنگ کنایات سخن(سخن)، فرهنگ درست نویسی سخن(سخن)، فرهنگ جغرافیایی سخن(سخن)، فارسی عمومی(سخن)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.