علم پاسخ می دهد -مجموعه 7 جلدی

گروه مولفان:
سارا ایسن (نویسنده) | جورجا گاودین (نویسنده) | مجید عمیق (مترجم)

ناشر:
قدیانی

درباره کتاب:
علم پاسخ می دهد -مجموعه 7 جلدی عنوان کتابی است از سارا ایسن با ترجمه‌ی مجید عمیق که در 0 صفحه و توسط انتشارات قدیانی در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب علوم است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سارا ایسن، کتاب‌های دسته بندی مواد(قدیانی)، الکتریسیته(قدیانی)، صوت(قدیانی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.