نگاهی به تاریخ جهان -مجموعه 3 جلدی

گروه مولفان:
جواهر لعل نهرو (نویسنده) | محمود تفضلی (مترجم)

ناشر:
موسسه انتشارات امیرکبیر

درباره کتاب:
نگاهی به تاریخ جهان -مجموعه 3 جلدی عنوان کتابی است از جواهر لعل نهرو با ترجمه‌ی محمود تفضلی که در 592 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات امیرکبیر در سال 1392 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Glimpses of world history. موضوع اصلی این کتاب تاریخ جهان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جواهر لعل نهرو، کتاب‌های نگاهی به تاریخ جهان(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نامه های پدری به دخترش(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
50,000 تومــان