کلیات محتشم کاشانی -جلد 1

گروه مولفان:
علی بن احمد محتشم (نویسنده) | مصطفی فیضی کاشانی (مصحح)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
کلیات محتشم کاشانی -جلد1 عنوان کتابی است از علی بن احمد محتشم که در 568 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. از علی بن احمد محتشم، کتاب‌های دیوان محتشم کاشانی(موسسه انتشارات نگاه)، شورش در خلق عالم(سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، کلیات محتشم کاشانی(شرکت انتشارات سوره مهر)، کتیبه(دفتر نشر فرهنگ اسلامی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
29,000 تومــان