تذکره ریاض الشعرا -مجموعه 5 جلدی

گروه مولفان:
علیقلی بن محمدعلی واله داغستانی (نویسنده) | محسن ناجی نصرآبادی (مصحح)

ناشر:
اساطیر

درباره کتاب:
تذکره ریاض الشعرا -مجموعه 5 جلدی عنوان کتابی است از علیقلی بن محمدعلی واله داغستانی که در 0 صفحه و توسط انتشارات اساطیر در سال 1384 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.