روحیه ام را بالا ببر (افکار بزرگ در سر بپروران)

گروه مولفان:
رن کافمن (نویسنده) | سیما فلاح (مترجم)

ناشر:
افق دور

درباره کتاب:
روحیه ام را بالا ببر (افکار بزرگ در سر بپروران) عنوان کتابی است از رن کافمن با ترجمه‌ی سیما فلاح که در 0 صفحه و توسط انتشارات افق دور در سال 1388 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Life me up: what a great idea. موضوع اصلی این کتاب نکته گویی ها و گزینه گویی ها است. از رن کافمن، کتاب‌های روحیه ام را بالا ببر(لیوسا)، روحیه ام را بالا ببر(لیوسا)، روحیه ام را بالا ببر(افق دور)، روحیه ام را بالا ببر(افق دور)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,300 تومــان