روحیه ام را بالا ببر (افکار بزرگ در سر بپروران)

گروه مولفان:
رن کافمن (نویسنده) | سیما فلاح (مترجم)

ناشر:
افق دور

درباره کتاب:
روحیه ام را بالا ببر (افکار بزرگ در سر بپروران) عنوان کتابی است از رن کافمن با ترجمه‌ی سیما فلاح که در 0 صفحه و توسط انتشارات افق دور در سال 1388 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Life me up: what a great idea. موضوع اصلی این کتاب نکته گویی ها و گزینه گویی ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رن کافمن، کتاب‌های روحیه ام را بالا ببر(لیوسا)، روحیه ام را بالا ببر(لیوسا)، روحیه ام را بالا ببر(افق دور)، روحیه ام را بالا ببر(افق دور)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,300 تومــان