تاریخ ایران باستان -مجموعه 3 جلدی

مولف:
حسن پیرنیا (نویسنده)

ناشر:
مهتاب

درباره کتاب:
تاریخ ایران باستان -مجموعه 3 جلدی عنوان کتابی است از حسن پیرنیا که در 0 صفحه و توسط انتشارات مهتاب در سال 1392 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از کتاب حاضر قبلا تحت عنوان " ایران باستانی، یا، تاریخ ایران از زمان بسیار قدیم تا انقراض دولت ساسانی با دو ضمیمه و دو نقشه و ۲۷ گراور. .. " توسط دنیای کتاب در سال ۱۳۶۲ چاپ شده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. از حسن پیرنیا، کتاب‌های تاریخ کامل ایران(آرایان)، تاریخ ایران(پیمان)، تاریخ ایران باستان(مهتاب)، تاریخ ایران(موسسه انتشارات نگاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
68,000 تومــان