تاریخ ایران باستان -مجموعه 3 جلدی

مولف:
حسن پیرنیا (نویسنده)

ناشر:
مهتاب

درباره کتاب:
تاریخ ایران باستان -مجموعه 3 جلدی عنوان کتابی است از حسن پیرنیا که در 0 صفحه و توسط انتشارات مهتاب در سال 1392 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از کتاب حاضر قبلا تحت عنوان " ایران باستانی، یا، تاریخ ایران از زمان بسیار قدیم تا انقراض دولت ساسانی با دو ضمیمه و دو نقشه و ۲۷ گراور. .. " توسط دنیای کتاب در سال ۱۳۶۲ چاپ شده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسن پیرنیا، کتاب‌های تاریخ کامل ایران(آرایان)، تاریخ ایران(پیمان)، تاریخ ایران باستان(مهتاب)، تاریخ ایران(موسسه انتشارات نگاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
68,000 تومــان