مقدمه ابن خلدون -مجموعه 2 جلدی

گروه مولفان:
عبدالرحمان بن محمد ابن خلدون (نویسنده) | محمد پروین گنابادی (مترجم)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
مقدمه ابن خلدون -مجموعه 2 جلدی عنوان کتابی است از عبدالرحمان بن محمد ابن خلدون با ترجمه‌ی محمد پروین گنابادی که در 0 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تاریخ است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عبدالرحمان بن محمد ابن خلدون، کتاب‌های فلسفه تاریخ ابن خلدون(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، مقدمه ابن خلدون(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، مقدمه ابن خلدون(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.