دیوان بیدل دهلوی -مجموعه 2 جلدی

گروه مولفان:
عبدالقادر بن عبدالخالق بیدل دهلوی (نویسنده) | اکبر بهداروند (مصحح)

ناشر:
موسسه انتشارات نگاه

درباره کتاب:
دیوان بیدل دهلوی -مجموعه 2 جلدی عنوان کتابی است از عبدالقادر بن عبدالخالق بیدل دهلوی که در 0 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات نگاه در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عبدالقادر بن عبدالخالق بیدل دهلوی، کتاب‌های رباعیات بیدل دهلوی(موسسه انتشارات نگاه)، دیوان بیدل دهلوی(موسسه انتشارات نگاه)، گزیده دیوان بیدل(به نشر)، بیدل به انتخاب بیدل(انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
55,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 12ق