تاریخ ادیان جهان -مجموعه 3 جلدی

مولف:
عبدالعظیم رضایی (نویسنده)

ناشر:
علمی

درباره کتاب:
تاریخ ادیان جهان -مجموعه 3 جلدی عنوان کتابی است از عبدالعظیم رضایی که در 0 صفحه و توسط انتشارات علمی در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ادیان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عبدالعظیم رضایی، کتاب‌های تاریخ ده هزار ساله ایران(اقبال)، تخت جمشید(در)، گنجینه تاریخ ایران(آسیم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
32,500 تومــان