ارتباطات نوین تجاری -مجموعه 2 جلدی

گروه مولفان:
جان تیل (نویسنده) | کوتلند بووی (نویسنده) | جالینوس کرمی (مترجم)

ناشر:
مهر جالینوس

درباره کتاب:
ارتباطات نوین تجاری -مجموعه 2 جلدی عنوان کتابی است از جان تیل با ترجمه‌ی جالینوس کرمی که در 0 صفحه و توسط انتشارات مهر جالینوس در سال 1389 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Excellence in business communication، 6th. ed، c2005.. موضوع اصلی این کتاب کسب و کار است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جان تیل، کتاب‌های ارتباط بین فرهنگی(مهر جالینوس)، موفقیت از طریق ارتباط موثر تجاری(مهر جالینوس)، ارتباط در تیم ها(مهر جالینوس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
40,000 تومــان