ده شب از هزار و یک شب -مجموعه 10 جلدی

گروه مولفان:
محمد کاظم مزینانی (نویسنده) | شیلا خزانه داری (تصویرگر)

ناشر:
قدیانی

درباره کتاب:
ده شب از هزار و یک شب -مجموعه 10 جلدی عنوان کتابی است از محمد کاظم مزینانی که در 0 صفحه و توسط انتشارات قدیانی در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد کاظم مزینانی، کتاب‌های نی نی عسلی من کجاست؟(پنجره)، قدقدی پیداش شده خواب دیده نقاش شده(پنجره)، بع بعی خوابش می بره تو آسمونا می پره(پنجره)، نی نی دخملی ما تکه به نی نی دارن عروسکه(پنجره)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.