زندگی پرماجرای رضاشاه -مجموعه 2 جلدی

مولف:
اسکندر دلدم (نویسنده)

ناشر:
به آفرین

درباره کتاب:
زندگی پرماجرای رضاشاه -مجموعه 2 جلدی عنوان کتابی است از اسکندر دلدم که در 0 صفحه و توسط انتشارات به آفرین در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از اسکندر دلدم، کتاب‌های ظهور و سقوط اتحاد جماهیر شوروی(به آفرین)، من و فرح پهلوی(به آفرین)، حاجی واشنگتن(به آفرین)، سوریه سرزمین شگفتی ها(به آفرین)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.