تئوری های مدیریت -جلد 1 (مبانی سازمان و مدیریت)

مولف:
غلامعلی طبرسا (نویسنده)

ناشر:
آترین پارسه

درباره کتاب:
تئوری های مدیریت -جلد1 (مبانی سازمان و مدیریت) عنوان کتابی است از غلامعلی طبرسا که در 348 صفحه و توسط انتشارات آترین پارسه در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مدیریت است. از غلامعلی طبرسا، کتاب‌های مدیریت مبتنی بر هوشمندی سازمانی(موسسه کتاب مهربان نشر)، مدیریت سرمایه ها و دارایی های نامشهود سازمان(موسسه کتاب مهربان نشر)، تئوری های مدیریت(آترین پارسه)، تئوری های مدیریت(حرکت نو (وابسته به موسسه فرهنگی هنری شکوه علم و فن آوری))، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.