روش تحقیق در کشاورزی (راهنمایی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی)

گروه مولفان:
عبدالرحمان برزگر (نویسنده) | نورالله معلمی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه شهید چمران اهواز

درباره کتاب:
روش تحقیق در کشاورزی (راهنمایی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی) عنوان کتابی است از عبدالرحمان برزگر که در 224 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کشاورزی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عبدالرحمان برزگر، کتاب‌های مهندسی حفاظت خاک و آب(دانشگاه شهید چمران اهواز)، رابطه ی آب - خاک و گیاه(دانشگاه شهید چمران اهواز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,000 تومــان