واژه نامه نساجی (انگلیسی، آلمانی، فرانسه، فارسی)[سری رز]

مولف:
حسین توانایی (نویسنده)

ناشر:
ارکان

درباره کتاب:
واژه نامه نساجی (انگلیسی، آلمانی، فرانسه، فارسی) [سری رز] عنوان کتابی است از حسین توانایی که در 420 صفحه و توسط انتشارات ارکان در سال 1381 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. از حسین توانایی، کتاب‌های الیاف بشر ساخته(ارکان)، آمار کاربردی برای صنعت نساجی(ارکان)، فیزیک الیاف(ارکان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.