واژه نامه نساجی (انگلیسی، آلمانی، فرانسه، فارسی)[سری رز]

مولف:
حسین توانایی (نویسنده)

ناشر:
ارکان

درباره کتاب:
واژه نامه نساجی (انگلیسی، آلمانی، فرانسه، فارسی) [سری رز] عنوان کتابی است از حسین توانایی که در 420 صفحه و توسط انتشارات ارکان در سال 1381 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین توانایی، کتاب‌های الیاف بشر ساخته(ارکان)، آمار کاربردی برای صنعت نساجی(ارکان)، فیزیک الیاف(ارکان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.