میکروب شناسی دامپزشکی (عوامل باکتریایی و قارچی بیماریهای دام)

گروه مولفان:
جوزف گلن سانگر (نویسنده) | کارن دبلیو. پوست (نویسنده) | غلامرضا هاشمی تبار (مترجم) | مهرناز راد (مترجم)

ناشر:
دانشگاه فردوسی مشهد

درباره کتاب:
میکروب شناسی دامپزشکی (عوامل باکتریایی و قارچی بیماریهای دام) عنوان کتابی است از کارن دبلیو. پوست با ترجمه‌ی مهرناز راد که در 826 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Veterinary microbiology: bacterial and fungal agents of animal disease، c2005. موضوع اصلی این کتاب میکرب شناسی دامی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
21,000 تومــان
موضوعات کتاب
میکرب شناسی دامی