آیین دادرسی مدنی (3) (طواری دادرسی - امور اتفاقی)

مولف:
حمید ابهری (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه مازندران

درباره کتاب:
آیین دادرسی مدنی (3) (طواری دادرسی - امور اتفاقی) عنوان کتابی است از حمید ابهری که در 242 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه مازندران در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آیین دادرسی مدنی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حمید ابهری، کتاب‌های آیین دادرسی مدنی (1)(دانشگاه مازندران)، آیین دادرسی مدنی (2)(دانشگاه مازندران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
15,000 تومــان