آیین دادرسی مدنی (3) (طواری دادرسی - امور اتفاقی)

مولف:
حمید ابهری (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه مازندران

درباره کتاب:
آیین دادرسی مدنی (3) (طواری دادرسی - امور اتفاقی) عنوان کتابی است از حمید ابهری که در 242 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه مازندران در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آیین دادرسی مدنی است. از حمید ابهری، کتاب‌های آیین دادرسی مدنی (1)(دانشگاه مازندران)، آیین دادرسی مدنی (2)(دانشگاه مازندران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
15,000 تومــان