ریزپیوندی در مرکبات (تولید مرکبات عاری از بیماری به کمک کشت بافت)

مولف:
علیرضا شهسوار (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه شیراز

درباره کتاب:
ریزپیوندی در مرکبات (تولید مرکبات عاری از بیماری به کمک کشت بافت) عنوان کتابی است از علیرضا شهسوار که در 120 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه شیراز در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مرکبات است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.