آموزش و پرورش و محیط زیست (نقش آموزش های زیست محیطی در آموزش و پرورش)

مولف:
جلال ولی اللهی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

درباره کتاب:
آموزش و پرورش و محیط زیست (نقش آموزش های زیست محیطی در آموزش و پرورش) عنوان کتابی است از جلال ولی اللهی که در 114 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آموزش محیط زیست است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
7,500 تومــان