آزمایشگاه سیستم عامل (با تاکید بر جنبه های عملی سیستم عامل لینوکس)

گروه مولفان:
مصطفی بستام (نویسنده) | احسان عطایی (نویسنده) | امیر گوران اوریمی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه مازندران

درباره کتاب:
آزمایشگاه سیستم عامل (با تاکید بر جنبه های عملی سیستم عامل لینوکس) عنوان کتابی است از مصطفی بستام که در 274 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه مازندران در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ویندوز مایکروسافت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.